UPLANLAGT OPTÆLLING

Foretag uplanlagte optællinger på lageret med funktionen Uplanlagt Optælling i Mobile WMS

Funktion til Uplanlagt Optælling i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Valg af lokation og vare i Uplanlagt Optælling-funktion i Mobile WMS
Valg af placering for uplanlagt optælling i Mobile WMS
Valg af antal varer i optællingen i Mobile WMS
Fuldført optælling i Uplanlagt Optælling-funktion i Mobile WMS

Uplanlagt Optælling

Optælling af virksomhedens lager er ofte en meget ressourcekrævende opgave, men sådan behøver det ikke være.

Hvis du stadig foretager papirbaseret optælling, vil der være stor gevinst i at opgradere til en scannerløsning. Den papirbaserede optælling består som oftest af manuel optælling, notering af antal varer på udskrevne lister, for så herefter at indtaste resultaterne i virksomhedens økonomisystem. Denne opgave kræver mange mandetimer og er ofte forbundet med uhensigtsmæssige fejl.

Mange virksomheder foretager optælling flere gange årligt, så derfor er der uendeligt mange fordele ved at skifte til en automatiseret håndtering af din lageroptælling.

Uplanlagt Optælling i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • automatisering af uplanlagte optællinger
  • færre fejl på lageret
  • real-time-optælling i dit økonomisystem.

Real-time-optælling der registreres i økonomisystemet

Mobile WMS tilbyder to former for optælling. Planlagt optælling, som typisk er ens statusoptælling, og uplanlagt optælling, som typisk er en ad-hoc optælling.

Modsat den planlagte optælling, vil den uplanlagte optælling blive registeret i økonomisystemet i det øjeblik optællingen finder sted (real-time-optælling). Ønsker du ikke dette, vælger du blot den planlagte optælling i stedet.

Du opnår stor fleksibilitet, da du kan foretage dine optællinger ad-hoc, når det passer ind i din travle hverdag.

Vi anbefaler udelukkende at bruge denne funktion, hvis du samtidig tager højde for, at varen ikke er reserveret til anden side. Dette kan enten være en planlagt optælling, et planlagt flyt eller at varen indgår i en frigivet plukliste.

Du kan definere hvilke medarbejdere, der skal have adgang til Uplanlagt Optælling

Hvis du ikke ønsker, at alle dine lagermedarbejdere skal have adgang til denne optællingsfunktion eller andre sårbare funktionaliteter, har du mulighed for at opsætte brugergrupper i dit økonomisystem. Her definerer du, hvilke rettigheder den enkelte bruger skal have.

Mobile WMS sikrer en validering af ens optælling, idet du både bliver bedt om at scanne vareplaceringen og stregkoden på varen.

Fejl forbundet med en manuel optælling er ganske simpelt for omkostningstungt for din virksomhed. Med Mobile WMS sikrer du en valideret optælling, således at dit lagerantal altid viser et troværdigt billede.

Mobile WMS

Mobile WMS funktioner på den mobile stregkodescanner

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

* kræver printerlicens

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.