Foretag uplanlagte optællinger på lageret med funktionen Uplanlagt Optælling i Mobile WMS

Uplanlagt Optælling

Optælling af virksomhedens lager er ofte en meget ressourcekrævende opgave, men sådan behøver det ikke være.

Hvis du stadig foretager papirbaseret optælling, vil der være stor gevinst i at opgradere til en scannerløsning. Den papirbaserede optælling består som oftest af manuel optælling, notering af antal varer på udskrevne lister, for så herefter at indtaste resultaterne i virksomhedens økonomisystem. Denne opgave kræver mange mandetimer og er ofte forbundet med uhensigtsmæssige fejl.

Mange virksomheder foretager optælling flere gange årligt, så derfor er der uendeligt mange fordele ved at skifte til en automatiseret håndtering af din lageroptælling.

Uplanlagt Optælling i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • automatisering af uplanlagte optællinger
  • færre fejl på lageret
  • real-time-optælling i dit økonomisystem.

Real-time-optælling der registreres i økonomisystemet

Mobile WMS tilbyder to former for optælling. Planlagt optælling, som typisk er ens statusoptælling, og uplanlagt optælling, som typisk er en ad-hoc optælling.

Modsat den planlagte optælling, vil den uplanlagte optælling blive registeret i økonomisystemet i det øjeblik optællingen finder sted (real-time-optælling). Ønsker du ikke dette, vælger du blot den planlagte optælling i stedet.

Du opnår stor fleksibilitet, da du kan foretage dine optællinger ad-hoc, når det passer ind i din travle hverdag.

Vi anbefaler udelukkende at bruge denne funktion, hvis du samtidig tager højde for, at varen ikke er reserveret til anden side. Dette kan enten være en planlagt optælling, et planlagt flyt eller at varen indgår i en frigivet plukliste.

Du kan definere hvilke medarbejdere, der skal have adgang til Uplanlagt Optælling

Hvis du ikke ønsker, at alle dine lagermedarbejdere skal have adgang til denne optællingsfunktion eller andre sårbare funktionaliteter, har du mulighed for at opsætte brugergrupper i dit økonomisystem. Her definerer du, hvilke rettigheder den enkelte bruger skal have.

Mobile WMS sikrer en validering af ens optælling, idet du både bliver bedt om at scanne vareplaceringen og stregkoden på varen.

Fejl forbundet med en manuel optælling er ganske simpelt for omkostningstungt for din virksomhed. Med Mobile WMS sikrer du en valideret optælling, således at dit lagerantal altid viser et troværdigt billede.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS: