FLYT

Flyt varer på lageret nemt med flyttefunktionen i Mobile WMS

Flyt-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Overblik over Flytteordrer i Flyt-funktion i Mobile WMS
Flytteordrerlinjer i Flyt-funktion i Mobile WMS
Scanning af placering hvor vare tages fra i Flyt-funktion i Mobile WMS
Indtastning af antal i Flyt-funktion i Mobile WMS

Flyt

Behovet for at kunne flytte varer internt på lageret er ofte en væsentlig faktor. Mobile WMS gør det muligt at foretage flere forskellige automatiske former for flyt. Papirbaseret flytning er ofte grobund for mange fejl og frustrationer ude i virksomhederne. Har du ved en fejl fået flyttet en vare til en forkert placering, vil du få svært ved at genfinde varen, når du skal bruge den.

Flyt i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • minimering af fejl ved flyt af varer på lageret
  • udførelse af planlagte flytninger af varer – f.eks. til genopfyldning af pluk-lageret fra buffer-lageret
  • frigørelse af fysiske placeringer til dine varer
  • forberedelse og klargøring til modtagelse
  • mulighed for at foretage uplanlagte flytning af varer øjeblikkeligt
  • flyt af samtlige varer fra én placering til en anden placering på én gang.

I Mobile WMS tilbyder vi tre forskellige former for flytning af dine varer: 

Planlagt Flyt af varer på lageret

Planlagt Flyt benyttes som oftest til genopfyldning fra buffer-lageret til pluk-lageret. Forestil dig at du har varer, som ankommer i større mængder og at du har behov for at få frigjort en fysisk placering til varerne. Med Planlagt Flyt-funktionen får du mulighed for at forberede og foretage en klargøring af modtagelsen. Resultatet af denne forberedelse vil lette dine medarbejderes arbejdsprocesser i Modtag og i Læg-På-Lager processen markant. Et Planlagt Flyt kræver, at opgaven påbegyndes i dit økonomisystem.

Uplanlagt Flyt af varer på lageret

Uplanlagt Flyt benyttes når lagermedarbejderen har behov for at kunne flytte varer øjeblikkeligt. F.eks. ved at samle varer på én placering, eller at flytte en hurtigløbervare, eller en sæsonbetonet vare til en placering som giver bedre mening i forhold til plukkeruten, således at du sparer unødvendige skridt og tid. Et Uplanlagt Flyt kræver ikke forberedende øvelser i dit økonomisystem. Opgaven udføres ad-hoc (real-time).

I tilfælde af at du på dit pluk-lager er løbet tør for en given varer, kan lagermedarbejderen nemt og hurtigt helt selvstændigt flytte en vare fra fjernlageret (bufferlageret), til nærlageret (pluklageret).

Bulk Flyt af varer på lageret

Bulk Flyt er den tredje mulige flyt-funktion. Med denne funktion er det muligt at foretage et flyt af samtlige varer fra én placering til en anden placering på én gang. Fordelen ved denne funktion er, at du ved kun ét scan af en placering kan flytte samtlige varer uden, at skulle scanne hver enkelt varer på placeringen. Det er både hurtigt og effektivt og sparer igen mange mandetimer og penge. Et Bulk Flyt kræver ej heller forberedende øvelser i dit økonomisystem. Opgaven udføres ad-hoc (real-time).

Mobile WMS

Mobile WMS funktioner på den mobile stregkodescanner

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

* kræver printerlicens

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.