FIND VARE

Find Varer på lageret med Find Vare funktionen i Mobile WMS

Find Vare-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Find varer på dit lager med Mobile WMS-funktion
Valg af vare i Find Vare-funktion i Mobile WMS

Find Vare

Med Mobile WMS er det nemt at finde frem til dine varer på dit lager. Ved et enkelt scan af en varestregkode, vil du få oplyst, hvor den enkelte vare er placeret. Det er muligt både at søge på din interne lokation og på dine eksterne lokationer. Denne fleksibilitet giver dig overblikket over dit samlede lager uafhængig af, hvilken lokation du befinder dig på.

Find Vare i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • søgning af varers placering på både på interne og eksterne lokationer
  • overblik over hvor dine varer befinder sig på dit lager
  • adgang til information om antal af den enkelte varer, størrelse på varer, farve, lot-numre, udløbsdato mm.
  • visuel visning af varen i form af miniaturebillede på din mobile enhed
  • optimering af arbejdsgangen på lageret i samspil med de øvrige funktioner i lagerscannerløsningen Mobile WMS.


Funktionen Find Vare i Mobile WMS giver dig overblik over dine varer på dit lager

Når du scanner din varelabels, vil du kunne få oplyst mange forskellige informationer om dine varer. Dette kan være placeringen af dine varer, samlet antal af dine varer, størrelsen på dine varer, farven på dine varer, lot-nummeret på dine varer, serienummeret på dine varer og udløbsdatoen på dine varer.

Det er desuden muligt at se et miniaturebillede af dine varer. Dette billede hentes direkte fra dit økonomisystem og kan forstørres hvis der er behov for at se et mere detaljeret billede. Det er en stor fordel hvis du skal finde varer hvis udseende er nogenlunde identiske med kun få forskelle. Den endelige validering sker naturligvis i det øjeblik du scanner din varestregkode, så du altid er sikker på at du har fundet frem til den korrekte vare. 

Find Vare-funktionen giver dig nyttige oplysninger og optimerer arbejdsgangen på lageret

Du har med Find Vare-funktionen også mulighed for at få oplyst, om den valgte vare er reserveret til en anden salgs-/produktionsordrer eller andre planlagte aktiviteter så som Planlagt Flyt eller Planlagt Optælling på den eksakte varer.

Denne funktion kan med stor fordel anvendes sammen med Planlagt Optælling. Reservation af en vare er meget væsentlig for lagermedarbejderen at få oplyst, før man foretager sin optælling.

Vi tilbyder også print af varelabels via den mobile scanner. Denne funktion kræver dog en yderligere Print Cloud licens pr. printer, som du kan bestille separat. Print er muligt på både mobile og stationære printere via både Bluetooth og via WLAN/WWAN (Wi-Fi og kablet).

Mobile WMS

Mobile WMS funktioner på den mobile stregkodescanner

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

* kræver printerlicens

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.