OPTÆLLING

Optæl varer med funktionen Optælling i Mobile WMS

Funktion til Optælling i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Optællingsordrelinjer i Optælling-funktion i Mobile WMS
Valg af placering for optælling i Mobile WMS
Valg af antal i Optælling-funktion i Mobile WMS

Optælling

Måske kan du genkende at optælling af dit lager ofte kan være en meget ressourcekrævende opgave? Måske foretager du stadig papirbaseret optælling af lageret?

Den papirbaserede optælling består som oftest af en manuel optælling, notering af antal varer på udskrevne lister, for at du så herefter skal indtaste resultaterne i dit økonomisystem. Denne opgave kræver mange mandetimer og er ofte forbundet med uhensigtsmæssige fejl.

Mange virksomheder foretager optælling flere gange årligt, så derfor er der flere fordele ved at skifte til en automatiseret håndtering af din virksomheds optælling.

Optælling i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • reduktion af mandetimer forbundet med optælling på lageret
  • automatisering af din virksomheds optælling simplificerer arbejdsgange, manuelle processer og fejl forbundet hermed
  • planlagte og uplanlagte optællinger.

Planlagt Optælling til statusoptællinger og Uplanlagt Optælling til ad-hoc optællinger

Mobile WMS tilbyder to former for optælling. Planlagt optælling som typisk er ens statusoptælling, og uplanlagt optælling, som typisk er en ad-hoc optælling.

Det er muligt at tælle lageret op på flere forskellige måder. Ønsker du optælling af en hel lokation, en enkelt række, en enkelt hylde eller blot en enkelt vare, kan dette udføres, så det passer til netop din virksomheds behov.

Når kladden er oprettet i din virksomheds økonomisystem, vælges den form for optælling I ønsker jer, hvorefter kladden frigives til scanneren. Lagermedarbejderne vælger herefter en frigivet optællingsordre og påbegynder deres optælling.

Validering af optællinger

Som standard opererer vi med det, vi kalder for en blind optælling, hvilket vil sige, at du ikke får opgivet det faktiske antal fra økonomisystemet. Det har den klare fordel, at systemet kræver en indtastning. Vi har dog gjort løsningen fleksibel således, at det faktiske antal kan vises. Dette kræver dog en lille tilpasning i opsætningen.

Mobile WMS sikrer en validering af den foretagne optælling, idet du både bliver bedt om at scanne vareplaceringen og stregkoden på varen.

Når optællingen er færdiggjort fra scanneren, bogføres registreringerne på kladden i økonomisystemet. Dette gør det muligt at rekvirere en ny optælling ved mistanke om eventuelle fejloptællinger, før den endelig bogføring finder sted.

Hvis der under din optælling, dukker en uventet vare op, som ikke er på din optællingsliste, er det naturligvis muligt at tilføje denne vare på listen.

Fejl forbundet med en manuel optælling er ganske simpelt for omkostningstungt for din virksomhed. Med Mobile WMS sikrer du en valideret optælling, som sikrer at dit lagerantal altid viser et troværdigt billede.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.