VAREDIMENSIONER

Funktionen Varedimensioner i Mobile WMS gør det nemt at registrere data om dimensioner på dine varer

Varedimensioner-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Valg af vare i Varedimensioner-funktion i Mobile WMS
Valg af antal per enhedskode i Varedimensioner-funktion i Mobile WMS
Registrering af vægt i Varedimensioner-funktion i Mobile WMS

Varedimensioner

Disciplin omkring varedata er helt afgørende, når du ønsker at berige dine varer med data, som kan bruges til mange forskellige formål.

Varedimensioner understøtter bl.a.:

  • mulighed for at registrere forskellig information om varers dimensioner ved varemodtagelse uden at have modtaget varen tidligere
  • at information om dimensioner automatisk videresendes til varekort i dit økonomisystem
  • at det bliver nemmere at få oplyst fragtpriser ud fra hurtig tilgængelig information om varedimensioner
  • intelligent pluk

Registrer data om dimensioner på varer ved modtagelse
– også på varer du ikke før har modtaget

Forestil dig, at du har en forsendelsesafdeling (shippingafdeling), hvor de har brug for at få oplyst varedimensionerne på varen til bookingen af forsendelsen.

I Mobile WMS kan du registrere disse data allerede i varemodtagelsen, også selvom du aldrig før har modtaget varen. Det er muligt at registrere mange forskellige informationer på varen, som f.eks. længde på varen, højde på varen, bredde på varen og vægt på varen. Når disse informationer er registeret, sendes de automatisk ind på dit varekort i dit økonomisystem. Herfra er det muligt for den medarbejder, som skal booke forsendelsen, at få oplyst en præcis fragtpris hos jeres shipping samarbejdspartner/kurér og færdiggøre fakturaen til kunden med det samme.

Varedimensioner på de enkelte varer direkte fra BC/NAV eller PIM Systemet

Mobile WMS understøtter flere forskellige former for enhedskoder. Det betyder, at du kan vælge imellem stykantal, kasseantal, palleantal, vægt, timer eller andre enhedskoder på dine varer.

Ofte oplever vi, at webshopkunder ser en stor fordel ved at få disse oplysninger ud på de enkelte varer direkte inde fra økonomisystemet eller via deres PIM System (Product Information Management System).

Ved at have styr på varedimensionerne har du også mulighed for at foretage et intelligent pluk af dine varer. Hermed mener vi, at du kan sætte dit økonomisystem op således, at lagermedarbejderen altid plukker de store og tunge varer først for så efterfølgende at plukke de små og lette varer.

Ønsker du også at tage et billede af dine varer er dette også muligt. Du kan med Registrer Produktbillede funktionen i Mobile WMS anvende kameraet på din mobile scanner til at tage et billede af din vare og sende det retur til dit økonomisystem. Billedet bliver herefter arkiveret på dit varekort. Ønsker du at registrere et billede fra andre funktioner, tilbydes denne funktion som en genvej fra mange andre funktioner i Mobile WMS.

Mobile WMS

Mobile WMS funktioner på den mobile stregkodescanner

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

* kræver printerlicens

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.