PLACERINGSINDHOLD

Placeringsindhold i Mobile WMS viser, hvilket indhold en given placering indeholder

Placeringsindhold-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Valg af placering i Placeringsindhold-funktion i Mobile WMS
Overblik over placeringsindhold i Mobile WMS

Placeringsindhold

Med Mobile WMS har du mulighed for at få oplyst indholdet på en given placering. Dette kan du gøre fra din mobile scanner, uden at skulle gøre brug af en computer. Det vil spare dig for rigtig mange unødvendige skridt frem og tilbage.

Placeringsindhold i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • visning af varer registreret på udvalgt placering
  • visning af oplysning om antal, størrelse, farve mm.
  • mulighed for manuel indtastning ved defekte stregkoder
  • visuel visning af varer på en given placering i form af billeder.

Scan placeringskode og få data om placeringsindhold

Ved blot at scanne din placeringskode, vil du få oplyst relevant data omkring placeringsindholdet. Du vil få vist hvilke varer, der er registeret på den udvalgte placering. Herudover er det også muligt at få oplyst antal, størrelse, farve, lot-nummer, serienummer m.m.

Skulle din stregkode på din placering være defekt eller ulæsbar, er det også muligt at indtaste placeringen manuelt. Som en ekstra feature kan du også via scanneren initiere udskrift af en ny placeringsstregkode, så du løbende vedligeholder placeringsstregkoder.

Visuel visning af varer på en given placering i form af billeder af placerings indhold

For overskuelighedens skyld har vi også gjort det muligt at få vist et billede af dine vare. Billedet hentes fra dit økonomisystem og vises pr. varelinje i et miniaturebillede. Billedet kan, hvis du ønsker det, også vises i fuld størrelse, dvs. at hele skærmen viser billedet af din vare. Dette kan være en stor fordel, hvis du har mange forskellige varer på en bestemt placering. Billedet vil hjælpe dig med at finde frem til den vare, du søger.

Skulle du få brug for at finde en bestemt vare, som kan være placeret på andre placeringer, er dette også muligt. Her skal du blot via vores genvejsmenu vælge Find Vare. Denne funktion gør det muligt at få oplyst, hvor den efterspurgte vare ellers er placeret.

Placeringsindhold kan også med stor fordel anvendes inden du evt. har behov for at foretage et Uplanlagt Flyt. Fordelen er, at du inden du foretager dit flyt, kan få oplyst det totale antal af den givne vare, som er registeret i dit økonomisystem. I tilfælde af en difference vil du opdage dette inden, du flytter varen og kunne bruge funktionen Uplanlagt Optælling til at få fejlen rettet her og nu.

Denne funktion er en opslagsfunktion, som blot er én af de mange nyttige funktioner i Mobile WMS.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.