Placeringsindhold i Mobile WMS viser, hvilket indhold en given placering indeholder

Placeringsindhold

Med Mobile WMS har du mulighed for at få oplyst indholdet på en given placering. Dette kan du gøre fra din mobile scanner, uden at skulle gøre brug af en computer. Det vil spare dig for rigtig mange unødvendige skridt frem og tilbage.

Placeringsindhold i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • visning af varer registreret på udvalgt placering
  • visning af oplysning om antal, størrelse, farve mm.
  • mulighed for manuel indtastning ved defekte stregkoder
  • visuel visning af varer på en given placering i form af billeder.

Scan placeringskode og få data om placeringsindhold

Ved blot at scanne din placeringskode, vil du få oplyst relevant data omkring placeringsindholdet. Du vil få vist hvilke varer, der er registeret på den udvalgte placering. Herudover er det også muligt at få oplyst antal, størrelse, farve, lot-nummer, serienummer m.m.

Skulle din stregkode på din placering være defekt eller ulæsbar, er det også muligt at indtaste placeringen manuelt. Som en ekstra feature kan du også via scanneren initiere udskrift af en ny placeringsstregkode, så du løbende vedligeholder placeringsstregkoder.

Visuel visning af varer på en given placering i form af billeder af placerings indhold

For overskuelighedens skyld har vi også gjort det muligt at få vist et billede af dine vare. Billedet hentes fra dit økonomisystem og vises pr. varelinje i et miniaturebillede. Billedet kan, hvis du ønsker det, også vises i fuld størrelse, dvs. at hele skærmen viser billedet af din vare. Dette kan være en stor fordel, hvis du har mange forskellige varer på en bestemt placering. Billedet vil hjælpe dig med at finde frem til den vare, du søger.

Skulle du få brug for at finde en bestemt vare, som kan være placeret på andre placeringer, er dette også muligt. Her skal du blot via vores genvejsmenu vælge Find Vare. Denne funktion gør det muligt at få oplyst, hvor den efterspurgte vare ellers er placeret.

Placeringsindhold kan også med stor fordel anvendes inden du evt. har behov for at foretage et Uplanlagt Flyt. Fordelen er, at du inden du foretager dit flyt, kan få oplyst det totale antal af den givne vare, som er registeret i dit økonomisystem. I tilfælde af en difference vil du opdage dette inden, du flytter varen og kunne bruge funktionen Uplanlagt Optælling til at få fejlen rettet her og nu.

Denne funktion er en opslagsfunktion, som blot er én af de mange nyttige funktioner i Mobile WMS.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS: