PLUK

Pluk af varer på lageret med Pluk-funtionen i Mobile WMS

Pluk-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Overblik over plukordrer i Pluk-funktion i Mobile WMS
Plukordrelinjer i Pluk-funktion i Mobile WMS
Scanning af placeringen der plukkes fra i Pluk-funktion i Mobile WMS

Pluk

Når dine varer skal plukkes til enten salgsordrer, produktionsordrer, returordrer eller overflytningsordrer er det naturligvis vigtigt, at du plukker de korrekte varer til modtageren.

Pluk-funktionen understøtter en eventuel foruddefineret pluk-rute således, at du altid sikrer dig, at du plukker via den hurtigste rute på dit lager.

Pluk i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • de rette varer plukkes til modtageren
  • hurtigste pluk-rute på dit lager
  • mulighed for opsætning på forskellige sprog
  • visning af produktbilleder
  • Box-pluk med mulighed for at plukke flere ordrer til flere kunder på én gang
  • visuel indikator til lagermedarbejderen om, hvor langt vedkommende er med at plukke ordren.
  • Stor fleksibilitet for pluk af varer i din WMS løsning

Mobile WMS løsningen kan opsættes på mange forskellige sprog. Dette kan være en stor fordel, hvis virksomheden har medarbejdere, der ikke taler det nationale sprog. Herudover understøtter Mobile WMS også produktbilleder. Dvs. at du på hver pluklinje, får vist et billede af den vare, som du skal plukke. Billederne vises i et miniatureformat, men ved hjælp af en lille smart funktion kaldet Vis Billede forstørres billedet i detaljeret format (fuld skærm).

Har du varer på dit lager, som kræver yderligere information end blot et varenummer såsom serienumre, lot-numre og udløbsdato, understøttes dette naturligvis også. Det sikrer, at du altid kan spore dine varers rejse og en eventuel tilbagekaldelse af eventuelle fejlbehæftede varer.

Har du mange pluk-ordrer til mange forskellige kunder er Box-Pluk også en mulighed. Denne funktion gør det muligt at plukke mange salgsordrer til flere kunder på én gang. Box-Pluk er medvirkende til at optimere dine omkostninger pr. salgsordrer markant.

Denne funktion er anvendt af størstedelen af vores webshopkunder, hvor mange af disse kunder plukker op imod 100 salgsordrer på én gang.

Pluk i Mobile WMS giver brugervenlig information
omkring pluk-processen

Mobile WMS lagerscannerløsning gør det nemt for nye medarbejdere at plukke ordrer og at plukke de korrekte varer til ordrerne. Alle planlagte funktioner i Mobile WMS illustreres i form af en farve-status-indikator, som visuelt informerer lagermedarbejderen, hvor langt i pluk-processen vedkommende er kommet.

WMS-løsningens intuitive og brugervenlige brugergrænseflade sikrer, at nye medarbejdere hurtigt kan komme i gang med at bruge løsningen uden nævneværdig undervisning og uddannelse.

Resultatet af en brugervenlig plukfunktion, sikrer at de korrekte varer sendes ud til den korrekte kunde i den rigtige mængde til den aftalte tid. Alt dette er medvirkende til at fastholde og gøre dine kunder tilfredse og i sidste ende spare din virksomhed for dyre omkostninger ved fejlleverancer.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.