Læg varer på plads med funktionen Læg På Lager i Mobile WMS

Læg På Lager

Når dine varer er varemodtaget og registreret på dit lager, skal de efterfølgende registreres på en lagerplacering. Med Mobile WMS lagerscannerløsning er det muligt at varemodtage og lægge varer på plads i én eller to processer. Mobile WMS scannerløsningen understøtter både kaos-lager og faste placeringer.

Ved hjælp af scanneren guides du til den mest optimale Læg På Lager rute. Dette sparer dig for mange mandetimer og dermed mange lønomkostninger.

Det er muligt at konfigurere denne funktion på flere måder, helt fra basis lagerstyring til kompleks WMS styring.

Er dine varer registreret med en fast placering, guides du ganske simpelt hen til denne placering, hvor varen efterfølgende placeres.

Har dine varer ikke en fast placering, er det muligt at få oplyst en anbefalet placering automatisk. Ved denne form for placering er det muligt at overstyre den anbefalede placering og derefter placere varen der, hvor det for dig giver bedst mening.

Læg På Lager i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • registrering af lagerplacering
  • Læg På Lager ruter tager højde for både faste og ikke faste placeringer
  • splitplaceringer til fordeling af varer på flere placeringer
  • minimering af menneskelige fejl
  • besparelse på mandetimer og lønomkostninger med beregning af optimale Læg På Lager ruter

Split-placeringer kan bruges til fordeling af varer på forskellige lagre

Det er også muligt at bruge split-placeringer. Det kunne f.eks. være, hvis du ønsker at placere en del af modtagelsen på dit pluk-lager og de resterende varer på dit buffer-lager.

Er I mange lagermedarbejdere, som arbejder med denne funktion på samme tid, har vi sikret os, at det som udgangspunkt ikke er muligt at vælge den samme ordre. Men vi har også sikret en fleksibilitet i funktionen, så dine lagermedarbejdere ved hjælp af en genvejs-funktion nemt kan vælge at åbne og dele læg-på-lager ordren imellem sig.

Det er muligt at splitte denne arbejdsproces op. Dette kunne f.eks. være i tilfælde af at en vare, der er stor efterspørgsel på, ønskes hasteregistreret. Den helt store gevinst for dig er, at din produktion eller din salgsafdeling hurtigt kan få ekspederet de varer, de mangler.

Vi mener, at styring og gennemsigtighed af lageret er helt essentielt i forhold til at få mest muligt udbytte af en lagerscannerløsning.

du mindsker naturligvis også sårbarheden i forhold til at få registreret dine varer korrekt og uafhængighed af den enkelte medarbejders hukommelse.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS: