JUSTER ANTAL

Reguler antallet af varer med funktionen Juster Antal i Mobile WMS

Juster Antal-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Valg af placering og vare i Juster Antal-funktion i Mobile WMS
Registrering af antal varer der fjernes i Juster Antal-funktion i Mobile WMS
Valg af årsag for justering i Juster Antal-funktion i Mobile WMS

Juster Antal

Vi ved, at vigtigheden i at kunne nedregulere dit lager af mange forskellige årsager, er en væsentlig faktor.

Med Mobile WMS har vi gjort det nemt og enkelt at justere antal af varer og regulere dit lager. Vi har desuden gjort det muligt at tildele en årsagskode til nedregulering af varer. Årsagskoderne kan oprettes din virksomheds økonomisystem, så du blot skal vælge imellem de foruddefinerede årsagskoder på den mobile enhed.

Juster Antal i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • nedregulering eller fjernelse af varer der er defekte eller usalgsbare
  • at du har mulighed for at tildele årsagskoder, når du nedregulerer en varer
  • at du kan foretage justering af antal direkte fra en mobil enhed fremfor computer.

Har du behov for at nedregulere vareantal og fjerne varer fra varelageret?

Et eksempel kunne være, at du har tabt en vare på gulvet i forbindelse med dit pluk. Varen er nu så defekt, at den ikke længere kan sælges, eller anvendes og derfor skal den kasseres. Det kunne også være en vare, som er udløbet på dato, som ej heller er salgsbar. I disse tilfælde skal varen nedreguleres og fjernes fra lageret. Fordelen ved, at du kan tildele forskellige årsagskoder, er, at du altid er oplyst omkring dine varereguleringer.

Så enkelt er det at nedregulere varer og justere antal
med Mobile WMS

Når du vælger at nedregulere en vare, skal du scanne den vare, du ønsker at nedregulere. Herefter bliver du bedt om at scanne den placering, hvorpå varen befinder sig. Når dette er gjort, skal du angive det antal, du ønsker at fjerne fra lageret, hvorefter der automatisk fremkommer et lille pop-up vindue, hvor samtlige årsagskoder bliver vist i en drop-down-menu. Det gør det nemt og intuitivt for dig som bruger at fjerne den defekte vare og giver igen har et validt lagerantal.

Sammenlignet med en manuel proces får du stor værdi af at anvende scannerløsningen til nedregulering. Ikke kun på grund af valideringen og sikkerheden, men også fordi du undgår, at skulle benytte en stationær computer til opgaven. Du sparer både skridt og ventetid ved computeren, ved at kunne foretage din nedregulering fra scanneren direkte på stedet.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.