Reguler antallet af varer med funktionen Juster Antal i Mobile WMS

Juster Antal

Vi ved, at vigtigheden i at kunne nedregulere dit lager af mange forskellige årsager, er en væsentlig faktor.

Med Mobile WMS har vi gjort det nemt og enkelt at justere antal af varer og regulere dit lager. Vi har desuden gjort det muligt at tildele en årsagskode til nedregulering af varer. Årsagskoderne kan oprettes din virksomheds økonomisystem, så du blot skal vælge imellem de foruddefinerede årsagskoder på den mobile enhed.

Juster Antal i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • nedregulering eller fjernelse af varer der er defekte eller usalgsbare
  • at du har mulighed for at tildele årsagskoder, når du nedregulerer en varer
  • at du kan foretage justering af antal direkte fra en mobil enhed fremfor computer.

Har du behov for at nedregulere vareantal og fjerne varer fra varelageret?

Et eksempel kunne være, at du har tabt en vare på gulvet i forbindelse med dit pluk. Varen er nu så defekt, at den ikke længere kan sælges, eller anvendes og derfor skal den kasseres. Det kunne også være en vare, som er udløbet på dato, som ej heller er salgsbar. I disse tilfælde skal varen nedreguleres og fjernes fra lageret. Fordelen ved, at du kan tildele forskellige årsagskoder, er, at du altid er oplyst omkring dine varereguleringer.

Så enkelt er det at nedregulere varer og justere antal
med Mobile WMS

Når du vælger at nedregulere en vare, skal du scanne den vare, du ønsker at nedregulere. Herefter bliver du bedt om at scanne den placering, hvorpå varen befinder sig. Når dette er gjort, skal du angive det antal, du ønsker at fjerne fra lageret, hvorefter der automatisk fremkommer et lille pop-up vindue, hvor samtlige årsagskoder bliver vist i en drop-down-menu. Det gør det nemt og intuitivt for dig som bruger at fjerne den defekte vare og giver igen har et validt lagerantal.

Sammenlignet med en manuel proces får du stor værdi af at anvende scannerløsningen til nedregulering. Ikke kun på grund af valideringen og sikkerheden, men også fordi du undgår, at skulle benytte en stationær computer til opgaven. Du sparer både skridt og ventetid ved computeren, ved at kunne foretage din nedregulering fra scanneren direkte på stedet.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS: