PRODUKTION

Optimer din produktion med Produktionsmodulet i Mobile WMS

Produktionsmodulet i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Overblik over brugte varer i Produktionsmodulet i Mobile WMS
Brugte varer i Mobile WMS Produktionsmodul
Produktionsordrelinjer i Produktionsmodulet i Mobile WMS
Overblik over produktionsordrelinjer i Mobile WMS

Produktionsmodulet

Produktionsstyring og lagerstyring går hånd i hånd. Mobile WMS løsningen har i mange år hjulpet virksomheder med at holde styr på lageret. Vi har udviklet et produktionsmodul, der giver dig den samme kontrol over produktionsordrer, som du kender fra din lagerstyring.

Mobile WMS tilbyder derfor, at du kan håndtere hele forløbet fra afhentning af komponenter på lageret, registrering af forbrugte komponenter, registrering af tid, og til sidst indregistrering af de producerede produkter på færdigvarelageret igen.

De vigtigste funktioner i produktionsmodulet til Mobile WMS er:

• registrering af forbrugte komponenter
• registrering af anvendt tid til opsætning
• registrering af anvendt tid til produktionsprocessen
• registrering af kasserede materialer
• registrering af producerede produkter.

Fleksibel og brugervenlig måde at arbejde med produktionsordrer

Produktionsmodulet er superfleksibelt og tilpasser sig din måde at arbejde med produktionsordrer. Hvis produktionsordren anvender forskellige processer (ruter) i fremstillingsprocessen, så vises disse automatisk på den mobile enhed, så der nemt kan registreres tid på hver enkelt operation. Dette inkluderer opsætningstid og produktionstid. Hvis produktionsordren ikke anvender ruter, så bliver brugeren ikke bedt om at registrere tid.

 

Fuld sporbarhed i din produktion med Mobile WMS

Produktion af varer med sporbarhed er også fuldt supporteret i produktionsmodulet. Dette inkluderer lot-numre og serienumre på både forbrugte komponenter og på de producerede varer. Det hele foregår med samme nemhed, som du kender fra Mobile WMSløsningen.

Byg bro mellem lager- og produktionsprocesser

Det har aldrig været nemmere at bygge bro mellem dine lagerprocesser og dine produktionsprocesser. Dine produktionsarbejdere kan nu udføre deres registreringsarbejde fra en mobil enhed, uden at skulle åbne for ERP-systemet eller tilgå et andet kompliceret system. Det giver overskud til at fokusere på det vigtige og nemt klare registreringerne.

Fleksibilitet i din produktionsstyring er essentiel

Selvom produktionsordrer følger en opskrift, så kan der være variationer i de forbrugte mængder. Her tillader forbrugsfunktionen både under- og overforbrug. Og skulle der være en rest tilbage, så føres denne nemt tilbage til lageret.

Produktionsmodulet kan med fordel anvendes i samarbejde med Pluk-funktionen, men det er også muligt at anvende det uden pluk funktionen.

Relaterede funktioner:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.