VAREREFERENCE

Funktionen Varereference i Mobile WMS anvendes ved modtagelse af varer

Varereference-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Registrering af vare i Varereference-funktion i Mobile WMS
Scanning af varestregkode i Varereference-funktion i Mobile WMS
Oprettelse af varereference i Mobile WMS

Varereference

Varereference funktionen anvendes ofte i forbindelse med modtagelse af ens varer. Med denne funktion, har du mulighed for hurtigt og effektivt at tilføje en stregkode til en eksisterende vare.

Varereference i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • Mulighed for at knytte stregkoder til varer der mangler stregkoder
  • Mulighed for at knytte stregkoder til varer hvor varen har fået ny stregkode
  • Muligheden for at knytte flere stregkoder til den samme vare
  • Internationale stregkoder

Knyt stregkoder til eksisterende varer, der mangler stregkoder

Forestil dig, at du modtager en vare, som allerede er oprettet og kendt i dit økonomisystem i forvejen, men som leverandøren af én eller anden årsag har ændret stregkoden på. Med Varereference i Mobile WMS er det muligt at knytte en ny stregkode til den eksisterende vare, og dermed undgå at skulle oprette den samme varer flere gange. Vi ser ofte, at dette er aktuelt i forbindelse med ny indpakning/emballage.

Denne funktion kan du med Mobile WMS tilgå både som en selvstændig funktion, men også som en genvej fra Modtag-funktionen.

Mange virksomheder modtager deres varer uden i forvejen at have fået oplyst varernes stregkoder fra deres leverandører. I disse tilfælde er denne funktion yderst attraktiv, idet du netop har mulighed for at tilføje stregkoder første gang du modtager en vare.

Mobile WMS understøtter internationale stregkoder

Med Mobile WMS understøtter vi internationale stregkoder så som GS1 standardstregkoder. Vi har lavet et blog-indlæg om stregkoder og basis lagerscanning, som vi anbefaler at du læser. Kort fortalt oplyser vi her omkring de forskellige stregkodeformater som f.eks. 1D-stregkoder (lineær), 2D-stregkoder (todimensionel) og deres anvendelse.

Nogle stregkoder kan udover at indeholde varenummer også indeholde oplysninger som lot-nummer, serie-nummer og udløbsdato. Benytter du stregkoder som disse, hvor opsamling af flere informationer er mulige, vil du kunne sparre utallige scan/indtastninger i forbindelse med din modtagelses proces eller din pluk-proces.

Ved hjælp af den mobile enhed, kan du også tilgå vores Print funktion. Print funktionen kan du læse om i et serarat afsnit.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.