MODTAG

Modtag varer på lageret med Modtage-funktionen i Mobile WMS

Modtag-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Modtagelsesordrer i Modtag-funktion i Mobile WMS
Modtagelsesordrelinjer i Modtag-funktion i Mobile WMS
Valg af antal varer i Modtag-funktion i Mobile WMS

Modtag 

Når dine varer ankommer på dit lager, handler det om hurtigt og effektivt at kunne tage imod vareleverancen.  

Med Mobile WMS lagerscannerløsning, kan du sikre, at denne proces bliver så enkel som mulig. Ved hjælp af modtagelsesfunktionen, kan du modtage direkte på både indkøbsordrer, returordrer, og overflytningsordrer.

Modtag-funktionen understøtter også dokumentation af din leverance i form af billeder ved hjælp af kameraet i din mobile enhed. Denne funktion er yderst effektiv i forbindelse med transportskade af din forsendelse. Det er muligt både at dokumentere skader på forsendelsen samt på den enkelte varer.   

Modtag i Mobile WMS understøtter bl.a.:  

  • minimering af fejl ved varemodtagelse på lageret
  • dokumentation af din leverance i form af billeder ved hjælp af kameraet i din mobile enhed
  • smart filtreringsfunktion gør det nemt og overskueligt at søge blandt mange ordrer
  • mulighed for at varemodtage fra flere lokationer
  • returnering af varer
  • generering og udskrivning nye varelabels ved defekte eller manglende stregkoder


Få styr på de mange modtagelsesordrer på lageret 

Mobile WMS tager højde for, at der ofte er mange modtagelsesordrer at vælge imellem. Ved hjælp af vores smarte filtreringsfunktion, er det nemt at finde frem til den aktuelle ordre. Ved blot et enkelt scan, kan du automatisk søge blandt alle frigivne ordrer. Ordren fremkommer automatisk på scanneren og du er nu klar til at foretage din varemodtagelse.

Det er også muligt at filtrere imellem lokationer, forventet modtagelsesdato, indkøbsordrenummer og til hvem ordren er tildelt på lageret, hvis dette ønskes.

Har du også behov for at kunne varemodtage fra andre lokationer, vil modtagelsesfunktionen også kunne anvendes til dette.

Nem modtagelse og håndtering af returordrer med Mobile WMS  

Mobile WMS understøtter også returordrer. Dette kunne være hvis en kunde ikke ønsker den bestilte varer og returnerer den. Når varen er kontrolleret og klar til at blive modtaget på dit lager, åbner du blot returordren på scanneren og registrerer varen retur. 

Modtager du en vare uden stregkode, er det også muligt at generere og udskrive en ny varelabel ved hjælp af vores print-funktion. Dette er naturligvis også hensigtsmæssigt, hvis en varelabel eller pallelabel er beskadiget ved modtagelsen. 

Vi mener, at en varemodtagelse er noget af det mest essentielle på lageret. Sker der først fejl i varemodtagelsen, vil denne fejl gentages igennem hele varerejsen.  

Ved hjælp af Mobile WMS lagerscannerløsning, undgår du fejl og tunge omkostninger, da der sker en automatisk kontrol og en validering allerede ved varemodtagelsen.

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 BC/NAV

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

Put Away

LÆG PÅ LAGER

Tildel de modtagne varer en lagerplacering.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Move

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Udfør uplanlagte flytninger af varer.

Bulk Move

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Adjust Quantity

JUSTER ANTAL

Nedjustér lagerantal og tildel en årsagskode.

Bin Content

PLACERINGSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerplacering indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Item Dimension

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

Item Cross Reference

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Substitute Item

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

Shipping

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

Assembly

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

Pack And Ship

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.