PRODUKTIONSORDRE

Produktion af varer med Produktionsordre i Mobile WMS

Produktionsordrer-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Produktionsordreoversigt i Mobile WMS
Eksempel på produktionsordre i Mobile WMS
Registrering af antal varer i produktionsordren i Mobile WMS
Valg af årsag for fejl i produktionsordre i Mobile WMS

Produktionsordre

Hvis du har behov for en bestemt færdigvare, som skal produceres, opretter du en produktionsordre i dit økonomisystem. Produktionsordren kan oprettes på basis af en nettobehovsberegning (MRP), eller en manuel oprettelse.

Produktionsordren indeholder typisk information om, hvad der skal produceres, antallet der skal produceres og slutdato for hvornår ordren skal være færdig.

Når produktionsordren er igangsat, bliver den automatisk frigivet til den mobile enhed, hvorefter lager- eller produktionsmedarbejderen kan påbegynde ordren.

Produktionsordre i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • nødvendig information om varer der skal indgå i specifikke produktionsordrer
  • automatisk frigivelse fra økonomisystemet til din medarbejders mobile enhed
  • færdigmeldinger på jobniveau
  • udskrivning af labels i forbindelse med færdigmeldinger.

Nødvendig information om produktionsordrer

Der er mange forskellige måder at igangsætte produktionsordrer på. Med Mobile WMS får du lige præcis den information, som er nødvendig for at få oplyst, hvilke varer der skal indgå i din produktionsordre.

Løsningen er desuden så fleksibel, at du har mulighed for delvist at få plukket de varer, du har brug for til første fase af din produktionsordre. Du kan løbende plukke resten af dine indgående varer til produktionsordren indtil ordren er komplet. Pluk-funktionen tilgås via hovedmenuen i Mobile WMS.

En produktionsordre kan bestå af flere forskellige operationer. Det kan være operationer som udstansning, afgratning, maling og montage. Samtlige former for operationer kan alle være nødvendige at kunne færdigmeldes. I dit økonomisystem vil du typisk have oprettet en rute, som beskriver dine operationer. De varer som skal forbruges til den enkelte operation, vil være angivet på din plukliste. Det betyder, at når du opretter og frigiver din produktionsordre, kan du benytte dig af de jobs, som er oprettet til de individuelle operationer. Ved at anvende Mobile WMS kan du foretage færdigmeldinger på jobniveau, og derved få opdateret dit økonomisystem med status på dine processer løbende.

Behov for at udskrive labels ved færdigmelding af en produktionsordre?

Har du også behov for at få udskrevet labels i forbindelse med dine færdigmeldinger, har du mulighed for at konfigurere dette i dit økonomisystem. Udskriv Label-funktionen i Mobile WMS er lavet så det er simpelt at opsætte og anvende. I praksis vil det betyde ved færdigmelding af et antal, at du også vil blive spurgt efter hvor mange labels du skal bruge. På den måde kan du nemt og elegant få opmærket dine varer, så de er klar til at blive leveret på dit færdigvarelager.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Production Order

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

FORESPØRG PÅ NUMMERPLADE

Få vist nummerplader på en bestemt lokation og udfør uplanlagt nummerpladeflytning. Få vist varerne på nummerpladen.

Unplanned Pallet Transport

FLYT NUMMERPLADE

Udfør uplanlagt nummerpladeflytning.

Palletwithitems

NUMMERPLADE INFORMATION

Få vist varerne på nummerplade.

Pallet Transport

PALLETRANSPORT

Flyt paller i forbindelse med forsendelse.

Unplanned Pallet Transport

UPLANLAGT PALLETRANSPORT

Uplanlagt flytning af paller.

Create Pallet

OPRET PALLE

Opret nyt palle-ID og tildel palletype og lokation.

Unplanned Cart Move

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.