PLUK

Pluk-funktionen i Mobile WMS hjælper dig med at minimere plukfejl

Pluk-funktionen i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Oversigt over plukordrer i Mobile WMS
Oversigt over plukordrelinjer i Mobile WMS
Registrering af placering varen plukkes fra i Mobile WMS
Registrering af batchnummer for varen i Mobile WMS Pluk-funktion

Pluk

Du kan ved hjælp af vores Pluk-funktion, plukke direkte på salgsordrer eller på pluklisteregistreringer. Du har desuden mulighed for at plukke til produktionsordrer, overflytningsordrer og indkøbsreturordrer.

Den helt store fordel for dig er, at du med Pluk-funktionen kan sortere dine plukordrelinjer således, at du altid sikrer dig en optimal plukrute.

Pluk-funktionen i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • sikring af optimale plukruter
  • valg af visning på foretrukket sprog baseret på opsætning i dit ERP-system
  • visuel visning af varer sammen med dine pluklister.

Minimér fejlpluk med billeder af dine varer på plukruter samt sprogtilpasning i Mobile WMS

Har du behov for, at Mobile WMS vises på det sprog, som den enkelte lagermedarbejder i forvejen anvender, er dette også muligt. Du kan finde de forskellige sprogvarianter i Mobile WMS her.
Mobile WMS følger ganske simpelt den enkelte brugers opsætning i dit økonomisystem.

Som en ekstra egenskab til at understøtte pluk på lageret, er det muligt at få en visuel visning af dine varer med ud på dine pluklister. Ved hjælp af Vis Billede forstørres billedeti detaljeret format (fuld skærm).

Hvis du i forvejen har sat dine varer op med batch- og serienummer, men har brug for yderligere varesporing, understøtter Mobile WMS også dette. Dette sikrer,at du altidkan spore dine varers rejse og en eventuel tilbagekaldelse af eventuelle fejlbehæftede varer.

Skræddersy din menu i Mobile WMS

Ved hjælp af Mobile WMS er det nemt for nye medarbejdere at plukke de korrekte varer fra en foruddefineret lokation. Det gør dig mindre sårbar i forbindelse med sæsonudsving, sygdom eller anden form for rotation.

Hvis du har favoritfunktioner i forbindelse med pluk, hvor der er behov for, hurtigt at kunne tilgå disse funktioner, kan du med fordel placere dem direkte i bunden på siden.

Under hver eneste funktion har vi placeret de mest populære genveje, og denne menu kan du selv skræddersy efter dit behov.

Intuitiv og brugervenlig WMS-løsning, der er nem at bruge for dine lagermedarbejdere

Den intuitive og brugervenlige brugergrænseflade sikrer, at nye medarbejdere hurtigt kan komme i gang med at bruge løsningen uden nævneværdig undervisning eller uddannelse.

Resultatet af en brugervenlig plukfunktion er, at de korrekte varer sendes ud til den korrekte kunde i den rigtige mængde til den aftalte tid. Alt dette er medvirkende til at fastholde og gøre dine kunder tilfredse, og i sidste ende spare din forretning for dyre omkostninger ved fejlleverancer.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Unplanned Cart Move 200Px

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Automated Warehouse 200X200px

AUTOMATISERET LAGER

Integrer med lagerautomatiseringsudstyr såsom lagerautomater og transportrobotter.

Job Registration

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Job Registration 200X200px

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

NUMMERPLADEUNDERSTØTTELSE

Alle funktioner understøtter brugen af nummerplader med fuldt overblik over deres indhold.

Shipping

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.