OPTÆLLING

Automatisering af lageroptælling med funktionen Optælling i Mobile WMS

Optælling-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Optællingsordrer i Mobile WMS
Overblik over optællingsordrelinjer i Mobile WMS
Registrering af placering varen optælles på i Mobile WMS
Registrering af antal optællingsordrer i Mobile WMS

Optælling

En af de helt store ressourcekrævende opgaver på et lager er, når behovet for den årlige optælling finder sted.

Optælling i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • automatisering af optællingsprocessen på lageret
  • minimering af fejl
  • optælling af lageret efter din virksomheds behov
  • planlagte og uplanlagte optællinger

Opnå store økonomiske gevinster ved automatisering af lageroptælling med Mobile WMS

Foretager du på nuværende tidspunkt manuel optælling af dit lager, altså med pen og papir, er der mange økonomiske og tidsmæssige fordele at hente ved at automatisere denne proces. Forestil dig, at du først skal registrere dit lagerantal på en udskrevet lagerliste fra dit økonomisystem for herefter at indtaste disse tal manuelt. Denne handling er forbundet med stor risiko for fejl, og kræver efterfølgende kontrol og bogføring.

Behovet for hvor ofte en virksomhed har brug for at få foretaget sin optælling, er naturligvis individuelt. Med Mobile WMS har du mulighed for at foretage dine optællinger, når det passer dig.

Gennemfør både planlagte og uplanlagte optællinger af dit lager

Mobile WMS gør det muligt at foretage både planlagte og uplanlagte optællinger. En planlagt optælling oprettes i dit økonomisystem og optællingsjournalen frigives herefter på den mobile enhed, hvorefter optællingen kan finde sted. Når optællingen er færdigbehandlet på den mobile enhed, sendes resultaterne retur til dit økonomisystem. Inden den endelige bogføring finder sted, har du mulighed for at foretage valideringen af optællingsresultatet.

Den Uplanlagte Optælling kan derimod foretages uden nogen form for forudgående planlægning. Styrken ved denne form for optælling er, at du hurtigt kan få tilrettet lagerantallet på det tidspunkt, hvor du opdager en eventuel difference. Vi kalder denne optælling for en ad-hoc optælling.

Du bestemmer hvor ofte lageret skal tælles op – Mobile WMS gør lageroptælling nem og fleksibel

Uanset hvordan din strategi omkring optælling ser ud, understøtter Mobile WMS denne.  Hvad enten du har sat dine varer op til at blive optalt en gang om måneden, en gang i kvartalet, halvårligt eller årligt, eller andet, er dette muligt.

Som standard opererer vi med det, vi kalder for en blind optælling, hvilket vil sige, at du ikke får opgivet det faktiske antal fra økonomisystemet. Det har den klare fordel, at systemet kræver en indtastning. Vi har dog gjort løsningen fleksibel, så det faktiske antal kan vises. Hvad enten du ønsker det ene eller det andet, er der blot tale om en parameteropsætning i dit økonomisystem.

Du har også mulighed for at tilføje en uventet vare, som ikke står registeret på din foruddefinerede optællingsliste. Denne tilføjelse kan ske direkte på den mobile enhed på det tidspunkt, hvor differencen opdages.

Vi ved alle sammen, at fejl i ens optælling kan have uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser for en virksomhed. Derfor er optællingsfunktionen en af de helt store gevinster, i forbindelse med din Mobile WMS-investering.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Production Order

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

FORESPØRG PÅ NUMMERPLADE

Få vist nummerplader på en bestemt lokation og udfør uplanlagt nummerpladeflytning. Få vist varerne på nummerpladen.

Unplanned Pallet Transport

FLYT NUMMERPLADE

Udfør uplanlagt nummerpladeflytning.

Palletwithitems

NUMMERPLADE INFORMATION

Få vist varerne på nummerplade.

Pallet Transport

PALLETRANSPORT

Flyt paller i forbindelse med forsendelse.

Unplanned Pallet Transport

UPLANLAGT PALLETRANSPORT

Uplanlagt flytning af paller.

Create Pallet

OPRET PALLE

Opret nyt palle-ID og tildel palletype og lokation.

Unplanned Cart Move

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.