LOKATIONSINDHOLD

Få oplysninger om indhold på lageret med Lokationsindhold i Mobile WMS

Lokationsindhold-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Valg af placering der ønskes information om i Mobile WMS
Overblik over lokationsindhold i Mobile WMS

Lokationsindhold

På et lager er det væsentligt, at du altid har det fulde overblik over dine lokationer og dine varer. Mobile WMS giver dig mulighed for at få oplyst det præcise indhold af en given lokation.

Lokationsindhold i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • oplysning om relevant data vedr. lokationsindhold
  • hurtigt overblik over varers status – f.eks. om de er reserveret
  • visning af billeder, der gør det nemt at overskue og genkende dine varer.

Få fuldt overblik over dine lokationer og varer

Ved hjælp af et enkelt scan af dine lokationslabels, kan du få oplyst relevant data omkring lokationsindholdet. Det kan være data om antal, størrelse, batch-nummer, serienumre m.m.

Du kan herudover se, hvilke varer der er reserveret til andre ordrer. Det kan være ordrer som salgsordrer, produktionsordre, overflytningsordrer m.fl.

Det er desuden muligt at se et miniaturebillede af dine varer. Findes billederne ikke i forvejen i dit økonomisystem, vil det være oplagt at tage dem med din mobile enhed i forbindelse med din varemodtagelse. Billedet hentes automatisk ind fra varekortet i dit økonomisystem. Har du eventuelt et eksternt PIM-system (Product Information Management System), hvori dine billeder er arkiveret, kan disse nemt masseimporteres ind i dit økonomisystem og dermed vises på den mobile enhed.

Viser miniaturebilledet på linjeniveau ikke tilstrækkelige detaljer, kan du også få fremvist et større format ved hjælp af Vis Billede. Billeder er typisk datamæssigt meget tunge. Det har vi naturligvis taget højde for, ved at samtlige miniaturebilleder kun er uploadet i en begrænset opløsning til brug for fremvisningen på den mobile enhed. Selve processen med at uploade billederne foregår i en baggrundsproces, som ikke på nogen måde belaster brugen af den mobile enhed.

Hvad gør du, hvis din stregkode er defekt og ikke kan scannes?

Hvis din stregkode på en lokation er defekt eller ulæsbar, er det også muligt at indtaste lokationen manuelt. Som en ekstra feature kan du også via scanneren initiere udskrift af en ny lokationsstregkode ved hjælp af Print-funktionen, så du løbende kan vedligeholde dine lokationsstregkoder.

Skulle du få brug for at finde en bestemt vare, som eventuelt kan være placeret på andre lokationer, er dette også muligt. Her skal du blot via vores genvejsmenu vælge Find Vare. Denne funktion gør det muligt at få oplyst, hvor den efterspurgte vare ellers er placeret.

Lokationsindhold i Mobile WMS giver overblik over det totale antal af specifikke varer

Lokationsindhold kan med stor fordel anvendes inden du evt. har behov for at foretage et Uplanlagt Flyt. Fordelen er, at du inden du foretager dit flyt, kan få oplyst det totale antal af den givne vare, som er registeret i dit økonomisystem. I tilfælde af difference, vil du opdage dette inden, du flytter varen og hermed kan gøre brug af funktionen Uplanlagt Optælling for at få fejlen rettet her og nu.

Denne funktion er en opslagsfunktion, som blot er én af de mange nyttige funktioner i Mobile WMS.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Unplanned Cart Move 200Px

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Automated Warehouse 200X200px

AUTOMATISERET LAGER

Integrer med lagerautomatiseringsudstyr såsom lagerautomater og transportrobotter.

Job Registration

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Job Registration 200X200px

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

NUMMERPLADEUNDERSTØTTELSE

Alle funktioner understøtter brugen af nummerplader med fuldt overblik over deres indhold.