UPLANLAGT FLYT

Uplanlagt Flyt af varer på dit lager med Mobile WMS

Uplanlagt flyt-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Koordinering af uplanlagt flyt i Mobile WMS
Indtastning af placering varen skal flyttes fra i Mobile WMS
Batchnummer for varerne i det uplanlagte flyt i Mobile WMS
Indtastning af placering varen skal flyttes til i Mobile WMS

Uplanlagt Flyt

At kunne flytte varer fra A til B, er en af de væsentlige rutiner på et lager. Med Mobile WMS er det muligt at foretage en uplanlagt flytning af en eller flere varer direkte fra din mobile enhed. Et Uplanlagt Flyt kræver ikke nogen form for foruddefineret planlægning i dit økonomisystem, hvilket gør dit behov for at flytte varer yderst fleksibelt.

Uplanlagt Flyt i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • løbende opdateringer via din mobile enhed når varer flyttes uplanlagt
  • at lagermedarbejderen selv kan vurdere, om en vare skal flyttes og herefter registrere den uplanlagte flytning af varen med Mobile WMS
  • Brug af Nummerplader (License Plates).

Undgå, at varer flyttes uden, at det bliver registreret med Uplanlagt Flyt i Mobile WMS

Har du fået foretaget fysiske flytninger, som ikke er blevet registeret i dit økonomisystem, vil du få svært ved at genfinde varen, når du skal bruge den. Derfor er det en fordel, at du via den mobile enhed løbende kan opdatere dine flytninger.

Begrebet ”power-to-the-people” har helt sikkert sin berettigelse her. I stedet for centraliserede beslutninger, kan den enkelte lagermedarbejder selv vurdere, hvornår det giver mening at flytte varerne fra A til B.

Undgå unødvendige og omkostningstunge tilpasninger i økonomisystemet


Med License Plates (Forespørg på Nummerplade) har du mulighed for at flytte dine varer rundt på diverse Nummerplader (License Plates) og dermed opbygge dem i forhold til dine behov. Ved brug af License Plates, kan du nemt og hurtigt flytte dine varer uplanlagt.

Vi ser ofte, at man med Advanced Warehouse (WAX/WHS Warehouse Management / BlueHorseshoe), får en løsning, som overstiger kundernes behov. Vi har i stedet gjort det muligt at anvende License Plates på et almindeligt WMS lagersted. På denne måde kan du bevare et simpelt set-up, som ikke kræver unødvendige og omkostningstunge tilpasninger i dit økonomisystem.

Vi har dog bevaret de velkendte funktioner fra dit økonomisystem, men blot integreret dem med License Plates.

Denne form for optimering giver dine medarbejdere mulighed for hurtigt og nemt at kunne foretage Uplanlagte Flytninger af eventuelle ”hurtigløbere/sæsonbetonede varer”, altså varer med stor efterspørgsel på. Dette sparer dig for mange unødvendige skridt i forbindelse med f.eks. Pluk af dine varer og i den sidste ende vil det spare dig for mange penge.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Unplanned Cart Move 200Px

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Automated Warehouse 200X200px

AUTOMATISERET LAGER

Integrer med lagerautomatiseringsudstyr såsom lagerautomater og transportrobotter.

Job Registration

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Job Registration 200X200px

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

NUMMERPLADEUNDERSTØTTELSE

Alle funktioner understøtter brugen af nummerplader med fuldt overblik over deres indhold.

Shipping

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.