FIND VARE

Lokalisér dine varer med Find Vare-funktionen i Mobile WMS

Find vare-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Zebra
Valg af lagersted og varenummer i Find Vare-funktion i Mobile WMS
Vareoversigt i Find vare-funktion i Mobile WMS

Find Vare

At kunne finde sine varer er den ultimative succes på et lager. Du kender muligvis til den sårbare situation, hvor du er blevet for afhængig af dine erfarne medarbejdere, som ved nøjagtigt, hvor alle varer er placeret. Udfordringen opstår, når medarbejderen ikke længere er ansat, eller af andre årsager ikke er disponibel på arbejdspladsen.

Find Vare i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • at du på en nem måde kan lokalisere varer til pluk
  • at du kan finde frem til dine varers korrekte lokation, hvis de er fejlplaceret
  • oplysninger om det totale antal varer
  • oplysninger om varers tilgængelighed - f.eks. om varer er reserveret.

Derfor bør du investere i en Mobile WMS lagerscannerløsning

Funktionen Find Vare giver dig mulighed for at finde frem til den efterspurgte vare både i forbindelse med pluk til salgsordrer og produktionsordrer.

Det kan også være, hvis en vare eventuelt er fejlplaceret og du har brug at finde frem til dens korrekte lokation. Ved hjælp af et enkelt scan, får du oplyst varens korrekte lokation og hermed kan du nu placere varen, hvor den hører hjemme.

Forestil dig, at du samler en vare op fra gulvet, og der ikke umiddelbart er flere varer på hylderne af samme enhed. Med Find Vare får du hurtigt information om, hvor varen skal placeres.

Du kan ved hjælp af et enkelt scan af dine varelabels få oplyst relevante data omkring varen. Det kan være data om antal, størrelse, farve og stil på varen, enhedskode, batch-nummer og serie-nummer samt lokationer.

Du kan herudover se, om den enkelte vare er reserveret til en anden ordre så som en salgsordre, produktionsordre, overflytningsordre eller anden form for ordre.

Visuel visning med miniaturebillede i Find Vare-funktionen minimerer fejl

Det er desuden muligt at se et miniaturebillede af dine varer. Billedet hentes automatisk ind fra varekortet i dit økonomisystem. Findes billederne ikke i forvejen i dit økonomisystem, vil det være oplagt at tage et billede af en pågældende vare ved hjælp af funktionen Vedhæft Produktbillede allerede i forbindelse med din varemodtagelse. Har du eventuelt et eksternt PIM-system (Product Information Management System), hvori dine billeder er arkiveret, kan disse nemt masseimporteres ind i dit økonomisystem og vises på den mobile enhed.

Viser miniaturebilledet på linjeniveau ikke tilstrækkelige detaljer, kan du også få fremvist et større format ved hjælp af Vis Billede. Billeder er typisk datamæssigt meget tunge. Det har vi naturligvis taget højde for, ved at samtlige miniaturebilleder kun er uploadet i en lav opløsning til brug for fremvisningen på den mobile enhed. Selve processen med at uploade billederne foregår i en baggrundsproces, som ikke på nogen måde belaster brugen af den mobile enhed.

Hvis din stregkode på din vare er ulæsbar eller defekt, har du også mulighed for at indtaste varenummeret manuelt. Som en ekstra feature kan du også via scanneren ved hjælp af Print-funktionen, initiere udskrift af en ny varestregkode, så du løbende kan vedligeholde dine varestregkoder.

Brug Find Vare i Mobile WMS inden Uplanlagt Flyt og undgå fejl

Find Vare kan med stor fordel anvendes inden du evt. har behov for at foretage et Uplanlagt Flyt. Fordelen er, at du inden du foretager dit flyt, kan få oplyst det totale antal af den givne vare, som er registeret i dit økonomisystem. I tilfælde af difference, vil du opdage dette, inden du flytter varen og hermed kan du gøre brug af funktionen Uplanlagt Optælling til at få fejlen rettet her og nu.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Unplanned Cart Move 200Px

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Automated Warehouse 200X200px

AUTOMATISERET LAGER

Integrer med lagerautomatiseringsudstyr såsom lagerautomater og transportrobotter.

Job Registration

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Job Registration 200X200px

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

NUMMERPLADEUNDERSTØTTELSE

Alle funktioner understøtter brugen af nummerplader med fuldt overblik over deres indhold.

Shipping

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.