VEDHÆFT BILLEDE

Brug billeder til dokumentation og visuel visning med Vedhæft Billede-funktionen i Mobile WMS

Registrer varebillede-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Valg af varenummer der skal have varebillede registreret i Mobile WMS
Mulighed for redigering af billedet i Mobile WMS
Registrering af varebillede i Mobile WMS

Vedhæft Billede

Et billede siger mere end tusinde af ord. I Mobile WMS er det muligt at tilknytte billeder til dine varer eller i forbindelse med dine lagerprocesser. Det kan være en stor hjælp både til genkendelse af varer og dokumentation af varers stand.

Vedhæft Billede i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • dokumentation af dine varers stand – f.eks. ved modtagelse af defekte eller beskadigede varer
  • visuel visning af varer, som er særligt gavnligt ved pluk af varer
  • automatisk import af miniaturebilleder fra dit økonomisystem.

Billeder hjælper dine medarbejdere med at finde korrekte varer, når de plukker varer på lageret

Billeder er yderst brugbare i forbindelse med blandt andet pluk til salgs- eller produktionsordrer netop for at sikre, at dine lagermedarbejdere nemt og hurtigt kan finde de korrekte varer.

I forbindelse med din varemodtagelse, kan du tage et eller flere billeder af dine varer, som automatisk uploades på dit varekort inde i dit økonomisystem. Vi kender alle til udfordringen med, at billeder ofte fylder rigtig meget og kræver forholdsvis meget datakapacitet. Derfor har vi valgt at uploade billederne i en baggrundsproces, så man kan fortsætte sit arbejde på den mobile enhed uforstyrret og uden forsinkelser.

Dokumentér når du modtager en vare, der er skadet

I forbindelse med dine lagerprocesser som Modtag, Pluk, Flyt eller lignende arbejdsopgaver, er det også muligt at benytte billedfunktionaliteten.

Forestil dig, at du modtager en vare, som er beskadiget i forbindelse med transporten, og du har brug for at dokumentere, at skaden er sket før modtagelsen. I en sådan situation har du naturligvis den mulighed, at du altid kan afvise forsendelsen. Men hvis du allerede har modtaget forsendelsen og efterfølgende har brug for at dokumentere, at skaden opstod før du modtog forsendelsen, er Vedhæft Billede en yderst brugbar funktion. Det er mulighed for at tage flere billeder og samtidig tilføje en kommentar vedrørende skaden.

Miniaturebilleder af dine varer hentes automatisk fra dit økonomisystem

Det er desuden muligt at se et miniaturebillede af dine varer. Billedet hentes automatisk ind fra varekortet i dit økonomisystem. Findes billederne ikke i forvejen i dit økonomisystem, vil det være oplagt at tage dem ved hjælp af funktionen Vedhæft Produktbillede allerede i forbindelse med din varemodtagelse. Har du eventuelt et eksternt PIM-system (Product Information Management System), hvori dine billeder er arkiveret, kan disse nemt masseimporteres ind i dit økonomisystem og vises på den mobile enhed.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Unplanned Cart Move 200Px

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Automated Warehouse 200X200px

AUTOMATISERET LAGER

Integrer med lagerautomatiseringsudstyr såsom lagerautomater og transportrobotter.

Job Registration

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Job Registration 200X200px

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

NUMMERPLADEUNDERSTØTTELSE

Alle funktioner understøtter brugen af nummerplader med fuldt overblik over deres indhold.

Shipping

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.