Når beslutningstagere i virksomheder overvejer, hvordan de bedst muligt kan optimere interne processer savner de ofte det mest afgørende. Et klart og tydeligt overblik over hvilke forbedringspunkter, der kan forventes ved en investering i digitalisering. Der er en lang række fordele som både lagermedarbejdere, business intelligence, salgsmedarbejdere og forretningsudviklere kan se frem til. Vi har samlet 5 af de mest håndgribelige og generiske fordele, der gælder for enhver organisation i enhver branche og med sikkerhed vil styrke både kvalitet og effektivitet.

1. Papirfrie Processer

Det er formentlig den mest synlige forandring fordi, den rent fysisk tager form igennem den manglende tilstedeværelse af papiret. At gøre op med papirbaserede processer i logistikken påvirker ikke kun budgettet for indkøbet af materialer til interne arbejdsgange, men indvirker også udgifter til administration og vedligehold. Ingen af disse forbedringer er dog i nærheden af at være den største forbedring og besparelse ved at udskifte papir med mobile scanningsenheder. De største gevinster ved digitalisering findes i de daglige opgaver, løst af flere forskellige typer af medarbejdere. De mange timer, som lagermedarbejdere bruger på at skrive, afkrydse eller notere på papir for derefter at indtaste i ERP-systemet er så godt som forsvundet med en digitalisering af de processer.

Medarbejdere uden for lager og logistik vil ligeledes blive påvirket positivt af digitaliseringen. Validiteten af ERP-data vil være forbedret i meget signifikant grad, grundet elimineringen af flere manuelle fejlkilder. Herudover bør branding-værdien i den miljømæssige indsats en virksomhed viser ved at mindske papirforbruget heller ikke undervurderes med det eksisterende fokus på miljø- og samfundsmæssig ansvarstagen blandt virksomheder. Slutteligt vil det papirfri miljø bidrage stort til medarbejderes komfort og dermed arbejdsglæde i de involverede processer på tværs af virksomhedens logistik.

2. Minimal Træning, Mere Effektive Medarbejdere

Træning og udvikling af eksisterende og nye medarbejdere er kerneområder i forbindelse med et digitalt lagersystem. En digitalisering med mobile scanningsenheder gør, at virksomheden ikke længere bør bekymre sig om at indkalde uerfarent eller nyt personale i forbindelse med spidsbelastningsperioder eller vækst. Dette skyldes optimerede, intuitive og logiske brugerflader, hvilket er altafgørende for både midlertidige og nye lagermedarbejdere.

3. Færre (kostbare) fejl

En typisk udfordring ved papirbaserede processer på et lager er, at alle noterer, tjekker ordrer eller lægger på plads ved hjælp af håndskrift af varierende kvalitet på et stykke papir. Dette er kilde til flere fejl end mange er bevidste om, da det næsten udelukkende bliver opdaget ved status, og i den forbindelse måske ikke tilskrives den egentlige fejlkilde. Resultatet heraf, er unødvendige fejl og omkostninger for virksomheden uanset om disse bemærkes eller ej. Netop af denne årsag er en platform som udelukkende visualiserer data direkte fra dit ERP-system igennem en håndholdt scanner et sikkert grundlag for alle type virksomheders lagersystem.

4. Mere effektive processer

Som tidligere nævnt vil selve kvaliteten af ERP-data blive forbedret og dermed også evnen til at udnytte al iboende information på tværs af virksomheden. Det betyder, at ikke alene vil dine lagermedarbejdere blive mere effektive. Alle medarbejdere, som på den ene eller anden måde arbejder med den tilgængelige data, vil på tværs afdelinger vinde et bedre, mere strømlinet, valideret og hurtigere dataflow.

Det er svært at fastsætte de vigtigste funktioner ved et digitalt lagersystem (WMS), som på bedste vis optimerer lagerprocesser, da det naturligvis vil afhænge af de specifikke arbejdsgange i den pågældende virksomhed. Det er dog relevant at nævne, at alt fra modtagelse af indkøbsordrer, plukning af salgsordrer, lokationsændringer og andre typiske lagerfunktioner vil blive markant effektiviseret og fuldt automatiseret ved brug af mobile scanningsenheder i samspil med WMS software. Derudover skal effekten af offline-funktionalitet ikke undervurderes. Det opleves hos mange virksomheder, som en udfordring når medarbejdere bevæger sig igennem store lagre eller andre forhold, hvor WI-FI forbindelsen er udfordret. Med det rigtige Mobile WMS system er den udfordring ikke eksisterende og dermed elimineres også risikoen for effektivitets- eller profittab ved nedetid.

Optælling

Offline Funktionalitet

Find vare

Flytning

5. Kortsigtet ROI

Let forståelige implementeringsprocesser og prismodeller samt en fast pris på oprettelse kan hjælpe til gennemskuelighed og gøre det muligt at beregne et klart og tydeligt ROI indenfor en håndgribelig periode. Ganske naturligt, er beslutningstagere og virksomhedsejere altid på udkig efter løsninger, der viser et stærkt ROI indenfor så kort tid som muligt. Digitalisering igennem brug af mobile scanningsenheder og derved optimering af interne processer samt markant bedre datakvalitet bør hurtigt vise positive resultater på meget synlig facon. Forbedringerne vil vise sig ikke kun igennem smartere og mere effektive arbejdsgange, men også via helt konkrete besparelser og økonomisk gevinst.