Kundecase | Swienty

Fremtidssikret lagerstyring med Tasklet Mobile WMS

Swienty håndterer en stor mængde ordrer hver dag på deres lager, hvilket gør det essentielt at opretholde et højt effektivitetsniveau. Tasklet Mobile WMS har, efter en problemfri og nem implementering, sikret markant forbedret lagerdrift. Manuelle processer er blevet erstattet, og opgaver som lageroptælling er blevet forenklet og kan nu udføres på den halve tid i forhold til før implementeringen.

Case Web Swienty Illustration
Lock Locked

Udfordring

Den tidligere løsning var ikke fremtidssikret og havde ikke den nødvendige funktionalitet til optimale lagerprocesser.

Besværlig ompakningsproces på grund af manuelle arbejdsgange.

Ineffektive og manuelle lagerprocesser.

Lock Key

Løsning

Digitaliseret lagerstyring med Tasklet Mobile WMS.

Let integration af Tasklet Mobile WMS til Swientys ERP-system Business Central/NAV.

Tilpasset funktionalitet leveret af Tasklet Mobile WMS for at imødekomme Swientys specifikke behov.

Lock Unlocked

Resultat

Ikke flere manuelle og papirbaserede processer.

Øget præcision, bedre datalagring og hurtigere lagerlogistik.

Forbedret effektivitet ved at reducere den tid, der bruges på lageroperationer. Der bruges kun den halve tid sammenlignet med tidligere løsning.

Case Web Swienty 1

Mobile WMS som alternativ til forældet lagerstyringsløsning

Før implementeringen af Mobile WMS benyttede Swienty en ældre version af Navision C5 og en kompatibel løsning til håndholdte scannere til deres lagerstyring, men da deres softwareleverandør ikke længere understøttede løsningen, skulle Swienty finde et alternativ. Søgningen efter en ny løsning gik i gang sammen med en opgradering til en nyere version af NAV samt lanceringen af en ny hjemmeside.

Ved at vælge Tasklet Mobile WMS har Swienty sikret deres lagerdrift for fremtiden og sikret en løsning, der vil holde deres drift kørende uden problemer.

Det bedste ved skiftet har været, at vi hverken i forsendelsen eller i produktionen har kunnet mærke den store forskel. Det har været muligt at fortsætte med den daglige drift, og det var det vigtigste.

Enkel og problemfri implementering gør forskellen

Med hjælp fra ERP-partneren Consortio forløb implementeringen af Tasklet Mobile WMS problemfrit. For en travl virksomhed som Swienty var det især vigtigt, at arbejdsbyrden i forbindelse med implementeringen af den nye løsning ikke var for besværlig. Takket være Consortio gik implementeringen hurtigt, hvilket gjorde det muligt for Swienty at være i gang med Tasklet Mobile WMS på kort tid.

Jens Lauritzen, leder af logistik hos Swienty, understreger, at en anden fordel ved implementeringsprocessen har været den minimale påvirkning af de andre processer på lageret, hvilket gør implementeringen endnu mere strømlinet:

”Det vigtigste for os var, at det var muligt at fortsætte med den daglige drift, så vi hverken i forsendelsen, eller produktionen ville mærke implementeringen af den nye løsning.”

Device1 Swienty Illustration
Case Web Swienty 2

Tilpasset funktionalitet imødekommer specifikke krav på lageret

Swienty bruger primært standardfunktionalitet som Pluk, Modtag, Flyt, Optælling osv. i Tasklet Mobile WMS, men fik også lavet enkelte tilpasninger. Bl.a. ønskede de at kunne fuldføre, bogføre og afsende en plukordre i én enkelt handling samt at kunne udskrive forsendelsesetiketten med det samme.

Jens Lauritzen uddyber den udvidede funktionalitet i Tasklet Mobile WMS:

”Vores proces er i dag sat sådan op, at når vi afslutter et pluk på scanneren, så har vi fået lavet et ekstra trin, hvor vi kan vælge leverandør, taste vægt osv., og når vi trykker ok, så bliver ordren bogført og forsendelseslabels printet. Det er supersmart, og det er nemt at styre på scanneren.”

Integrationen af Tasklet Mobile WMS med Consignor, der er leveringsstyringssoftwareudbyder, gør forsendelsesprocessen nemmere for Swienty og letter arbejdsbyrden for lagermedarbejderne.

Simpel ompakning med Tasklet Mobile WMS

Swienty modtager normalt ordrer i store mængder og udfører derfor en del ompakning, hvilket kan være en omfattende opgave. Lagermedarbejdere pakker f.eks. honningkrukker i mindre portioner, og hver ny pakke kræver et nyt mærkat. Før Tasklet var denne proces både omfattende og tidskrævende.

Med hjælp fra den tilpassede funktionalitet i Mobile WMS er ompakningsprocessen blevet markant lettere og hurtigere. Nu behøver lagermedarbejderne kun at scanne en stregkode og vælge antallet af mærkater, som de ønsker at udskrive. Tidligere var de nødt til at gå tilbage til en PC hver gang.

Jens Lauritzen finder denne funktionalitet meget nyttig og betragter det som en stor fordel:

”Her bruger vores medarbejdere scanneren til at starte et printerjob på labelprinteren og de kan derved nemt printe labels til de nye pakker. De behøver blot at scanne stregkoden, og derefter vælge det antal de ønsker at printe. Det er rigtig smart, for så behøver de ikke at gå op til PC’en hver gang. Den funktion bruger vi rigtig meget!"

Devices Corksupply Illustration
Case Web Swienty 3

Lageroptællinger fuldført på den halve tid sammenlignet med tidligere WMS-løsning

Ved at bruge Tasklet Mobile WMS har Swienty opnået klare fordele og øget effektiviteten af deres lagerdrift. Opgaver som lageroptælling er blevet forenklet, hvilket har resulteret i, at optællingsprocessen nu er fuldført på den halve tid i forhold til deres tidligere WMS-løsning.

En anden fordel, som Swienty har oplevet, er nemmere håndtering af serienumre. Den tidligere platform understøttede ikke serienumre, hvilket gjorde det til en tidskrævende proces, hvor hver lagermedarbejder manuelt skulle skrive nummeret ned hver gang. Med Tasklet Mobile WMS, der understøtter brugen af serienumre, er processen nu både hurtigere og mere sikker end før.

Jens Lauritzen fremhæver sporbarheden af varer som en væsentlig fordel:

”Når vi så efterfølgende plukker produktet til kunden, så scanner vi serienummeret. Det gør, at vi nu altid kan spore en vare, og nemt kan spore en evt. fejl i produktionen, og vi er aldrig i tvivl om, hvem der har fået hvilke produkter.”

Platform

MS Dynamics 365 BC/NAV

Land

Danmark


Partner

Consortio


Swienty optimerer deres lager med Mobile WMS

Historien bag

Swienty

Swienty er en dansk producent af alle typer biavlsudstyr, som også driver engrosvirksomhed med deres produkter. Swienty sælger deres produkter både i Danmark og globalt og tilbyder et bredt sortiment af mere end 100 produkter.

Med et meget travlt lager er det afgørende, at lagerdriften kører problemfrit, hvilket for Swienty er muligt ved at bruge Tasklet Mobile WMS, hvor de får den nødvendige funktionalitet til at sikre et effektivt lager.

Mobile WMS kunder

Vi har også hjulpet

Goodmark Nurseries

Goodmark Nurseries

Goodmark Nurseries’ effektivitet i deres høst- og taggingproces er steget 50% med hjælp fra Tasklet Mobile WMS. Dette har resulteret i en øget produktion på 25% og en stor vækst af forretningen uden at skulle ansætte ekstra hænder...

Maskinhandler Indkøbsringen

Maskinhandler Indkøbsringen

Efter implementering af Mobile WMS håndteres lagertransaktioner meget hurtigere, og antallet af pluk-fejl er faldet betydeligt...

Liberty Mountain

Liberty Mountain

Mobile WMS har effektiviseret forretningen hos Liberty Mountain betydeligt. Lagerstyringsløsningen har bl.a. muliggjort en reduktion i antallet af nyansættelser på trods af massiv vækst...