PALLETRANSPORT

Palletransport med Mobile WMS 

Palletransport-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Oversigt over palletransport i Mobile WMS
Registrering af Truck-ID for palletransporten i Mobile WMS
Bekræftelse af palletransport i Mobile WMS

Brug funktionerne Opret Palle / Uplanlagt Palletransport / Palletransport i Mobile WMS

En af de helt store fordele ved Mobile WMS er, at vi understøtter palledimensionen i dit økonomisystem. I forbindelse med brug af paller, er det muligt at håndtere flere varer på én gang.

Opret Palle / Uplanlagt Palletransport / Palletransport i Mobile WMS understøtter bl.a.:

• Print af labels når du opretter paller
• Valg af placering for paller når de oprettes
• Ad-hoc flyt af paller efter behov
• Transport af paller som en del af en planlagt opgave eksempelvis pluk af varer 

Vælg hvor dine paller skal placeres, når du bruger funktionen Opret Palle i Mobile WMS

Vi har valgt, at man fra den mobile enhed kan oprette paller og herfra printe labels ud. I forbindelse med Opret Palle-funktionen, kan du samtidig vælge hvilken lokation pallerne efterfølgende skal placeres på. Paller skal altid placeres i forbindelse med en lokation. Dette er et ufravigeligt krav i dit økonomisystem.

Flyt rundt med dine paller efter behov med funktionen Uplanlagt Flyt i Mobile WMS

Vi understøtter naturligvis også muligheden for at arbejde med Uplanlagt Palletransport. Det vil sige at har du et ad-hoc-behov for at få flyttet dine paller, fra en lokation til en anden lokation, anvendes denne funktion. Også her er der mange fordele, ved at kunne foretage disse funktioner direkte fra den mobile enhed.

Brug funktionen Palletransport til at udføre Planlagt Flyt af dine paller på lageret

Modsat dine ad-hoc-behov, er det også muligt at udføre en planlagt Palletransport. Dette kræver, at du først afhenter din palle fra den planlagte lokation, og transporterer den hen til den ønskede destination. Et eksempel herpå kunne være, at du i forbindelse med dit Pluk netop har opnået minimumsniveauet (beholdningen). Efter en MRP (behovsberegning) bliver der autogenereret et forslag til en planlagt Palletransport i dit økonomisystem. Herefter skal forslaget bekræftes af den ansvarlige person, og herefter vil det være tilgængeligt ude på den mobile enhed.

Varerne afhentes herefter på dit Bulk-lager, som er dit primære forsyningslager. Varerne bliver efterfølgende leveret på dit Pluk-lager, klar til at blive plukket.

Du kan med fordel anvende vores Udskriv Label-funktion både i forbindelse med Opret Palle og med Uplanlagt Flyt. Dette kan gøres i forbindelse med din opbygning af en palle. Eksempelvis kan du flytte 3 forskellige varer over på en palle, og efterfølgende generere og udskrive en label som viser indholdet af hele pallen. Det er nemt og yderst effektivt.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Production Order

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

FORESPØRG PÅ NUMMERPLADE

Få vist nummerplader på en bestemt lokation og udfør uplanlagt nummerpladeflytning. Få vist varerne på nummerpladen.

Unplanned Pallet Transport

FLYT NUMMERPLADE

Udfør uplanlagt nummerpladeflytning.

Palletwithitems

NUMMERPLADE INFORMATION

Få vist varerne på nummerplade.

Pallet Transport

PALLETRANSPORT

Flyt paller i forbindelse med forsendelse.

Unplanned Pallet Transport

UPLANLAGT PALLETRANSPORT

Uplanlagt flytning af paller.

Create Pallet

OPRET PALLE

Opret nyt palle-ID og tildel palletype og lokation.

Unplanned Cart Move

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.