FLYT NUMMERPLADE

Flyt Nummerplade i Mobile WMS

Flyt nummerplade-funktion i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Valg af placering nummerplade skal flyttes fra i Mobile WMS
Fuldført flyttet nummerplade i Mobile WMS

Forespørg på Nummerplade / Nummerplade Information / Flyt Nummerplade

I forbindelse med flyt af varer fra en lokation til en anden, er det ofte en stor fordel at gøre brug af paller (Nummerplade). På denne måde er det muligt at håndtere flere varer på én gang.

Funktionerne Forespørg på Nummerplade / Nummerplade Information / Flyt Nummerplade i Mobile WMS understøtter bl.a.:

  • et simpelt set-up der ikke kræver tilpasninger i dit økonomisystem
  • overblik over nummerplader på din lokation
  • flyt af varer på nummerpladerne – både planlagt og uplanlagt flyt
  • stor fleksibilitet ved behov for flyt af varer.

Bevar et simpelt nummerplade set-up og undgå omkostningstunge tilpasninger i dit ERP-system

I Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operation, er det ikke standard at kunne håndtere paller. Men med Advanced Warehouse (WAX/WHS Warehouse Management / BlueHorseshoe), er det muligt at håndtere varerne ved hjælp af nummerplader (License Plates).

Vi ser i den forbindelse, at man med Advanced Warehouse får en løsning som overstiger kundernes behov. Vi har derfor gjort det muligt med Mobile WMS at anvende nummerplader på et almindeligt WMS lagersted. På den måde kan du bevare et simpelt set-up, som ikke kræver unødvendige og omkostningstunge tilpasninger i dit økonomisystem.

Forespørg På Nummerplade i Mobile WMS giver overblik

Med Forespørg på Nummerplade (License Plates Inquiry), har du mulighed for at få overblikket over hvilke nummerplader du har på din lokation. Herfra har du mulighed for at flytte rundt på dine varer på diverse nummerplader ved hjælp af Flyt Nummerplade. Ved brug af denne funktion kan du nemt og hurtigt foretage uplanlagte flyt af dine varer. Denne funktion anvendes typisk i forbindelse med optimering af din daglige Flyt eller Pluk proces ude på lageret.

Nummerplade Information og Uplanlagt Flyt i Mobile WMS gør det muligt at flytte varer mellem nummerplader

I forbindelse med nummerplader kan du opbygge disse med varer ved brug af Nummerplade Information og Uplanlagt Flyt. Du har med disse funktioner mulighed for at flytte varer imellem nummerplader. Det giver dig en stor fleksibilitet i forhold til det behov, du måtte have.

Et eksempel her kunne være, at du har en salgsordre med to varer, som er klar til at blive plukket. Ud fra din plukliste på din mobile enhed, kan du vælge at flytte dine to varer over på en ny nummerplade ved hjælp af Nummerplade Information og herigennem foretage dit uplanlagte flyt. Herefter flytter du denne nummerplade ud på dit forsendelsesområde eller din forsendelseszone med funktionen Flyt Nummerplade (Movement by License Plates). Herfra kan du så udføre dine pluk.

Løsningen er yderst fleksibel i forbindelse med opbygningen af dine nummerplader, hvilket giver dig mulighed at flytte dem rundt imellem dine lokationer og placere dem på den destination, som er mest optimal i forhold til dit behov.

Herefter kan du med fordel anvende vores Print Label funktion, til at udskrive dine pallelabels.

Læs også om, hvordan du bruger disse funktioner i Mobile WMS:

Mobile WMS

Funktioner til Microsoft Dynamics 365 SCM/FO/AX

Receive

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter batch-/serienummersporing og udløbsdato.

Pick

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

Count

OPTÆLLING

Gennemfør planlagte optællinger.

Unplanned Count

UPLANLAGT OPTÆLLING

Gennemfør uplanlagte optællinger.

Tag Counting Journal

MÆRKATOPTÆLLING

Udfør uplanlagte mærkatoptællinger.

Unplanned Move

UPLANLAGT FLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af varer.

Negative Adjustment

NEGATIV JUSTERING

Nedjustering af lagerantal.

Profit Loss Journal

LAGERREGULERING

Opret kladde til op-/nedjustering af lagerantal.

Register Barcode

REGISTRER STREGKODE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

Location Content

LOKATIONSINDHOLD

Få oplyst hvilke varer en given lagerlokation indeholder.

Locate Item

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerlokation med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

Production Order

PRODUKTIONSORDRE

Indberet emner som færdige på en produktionsordre.

Quarantine Orders

KARANTÆNEORDRE

Gennemfør karantæneordrer. 

Camera

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

Print Label

UDSKRIV LABEL

Print labels fra din mobile enhed.

* kræver printerlicens

Mainmenuprint Log

PRINT LOG

Få vist historikken over dine label print og genudskriv dem.

Pallet Transport

FORESPØRG PÅ NUMMERPLADE

Få vist nummerplader på en bestemt lokation og udfør uplanlagt nummerpladeflytning. Få vist varerne på nummerpladen.

Unplanned Pallet Transport

FLYT NUMMERPLADE

Udfør uplanlagt nummerpladeflytning.

Palletwithitems

NUMMERPLADE INFORMATION

Få vist varerne på nummerplade.

Pallet Transport

PALLETRANSPORT

Flyt paller i forbindelse med forsendelse.

Unplanned Pallet Transport

UPLANLAGT PALLETRANSPORT

Uplanlagt flytning af paller.

Create Pallet

OPRET PALLE

Opret nyt palle-ID og tildel palletype og lokation.

Unplanned Cart Move

UPLANLAGT VOGNFLYT

Gennemfør uplanlagte flytninger af flere varer.

110X110 Production Mobile WMS BC NAV

JOBREGISTRERING

Indberet emner som færdige jobs.