Optimer din produktion med Produktionsmodulet i Mobile WMS

Produktionsmodulet i Mobile WMS på en mobil computer fra Honeywell
Overblik over brugte varer i Produktionsmodulet i Mobile WMS
Brugte varer i Mobile WMS Produktionsmodul
Produktionsordrelinjer i Produktionsmodulet i Mobile WMS
Overblik over produktionsordrelinjer i Mobile WMS

Produktionsmodulet

Produktionsstyring og lagerstyring går hånd i hånd. Mobile WMS løsningen har i mange år hjulpet virksomheder med at holde styr på lageret. Vi har udviklet et produktionsmodul, der giver dig den samme kontrol over produktionsordrer, som du kender fra din lagerstyring.

Mobile WMS tilbyder derfor, at du kan håndtere hele forløbet fra afhentning af komponenter på lageret, registrering af forbrugte komponenter, registrering af tid, og til sidst indregistrering af de producerede produkter på færdigvarelageret igen.

De vigtigste funktioner i produktionsmodulet til Mobile WMS er:

• registrering af forbrugte komponenter
• registrering af anvendt tid til opsætning
• registrering af anvendt tid til produktionsprocessen
• registrering af kasserede materialer
• registrering af producerede produkter.

Fleksibel og brugervenlig måde at arbejde med produktionsordrer

Produktionsmodulet er superfleksibelt og tilpasser sig din måde at arbejde med produktionsordrer. Hvis produktionsordren anvender forskellige processer (ruter) i fremstillingsprocessen, så vises disse automatisk på den mobile enhed, så der nemt kan registreres tid på hver enkelt operation. Dette inkluderer opsætningstid og produktionstid. Hvis produktionsordren ikke anvender ruter, så bliver brugeren ikke bedt om at registrere tid.


Fuld sporbarhed i din produktion med Mobile WMS

Produktion af varer med sporbarhed er også fuldt supporteret i produktionsmodulet. Dette inkluderer lot-numre og serienumre på både forbrugte komponenter og på de producerede varer. Det hele foregår med samme nemhed, som du kender fra Mobile WMS løsningen.

Byg bro mellem lager- og produktionsprocesser

Det har aldrig været nemmere at bygge bro mellem dine lagerprocesser og dine produktionsprocesser. Dine produktionsarbejdere kan nu udføre deres registreringsarbejde fra en mobil enhed, uden at skulle åbne for ERP-systemet eller tilgå et andet kompliceret system. Det giver overskud til at fokusere på det vigtige og nemt klare registreringerne.

Fleksibilitet i din produktionsstyring er essentiel

Selvom produktionsordrer følger en opskrift, så kan der være variationer i de forbrugte mængder. Her tillader forbrugsfunktionen både under- og overforbrug. Og skulle der være en rest tilbage, så føres denne nemt tilbage til lageret.

Produktionsmodulet kan med fordel anvendes i samarbejde med Pluk-funktionen, men det er også muligt at anvende det uden pluk funktionen.

Mobile WMS

Mobile WMS funktioner på den mobile stregkodescanner

MODTAG

Registrér og kontrollér ankomne varer. Understøtter lot-/serienummersporing og udløbsdato.

PLUK

Enkelt eller konsolideret pluk af ordrer.

FLYT

Gennemfør planlagte, uplanlagte og bulk flytninger af varer.

BULK FLYT

Udfør uplanlagte bulk flytninger. Giver mulighed for at flytte alt fra en lagerplacering til en anden.

FIND VARE

Få oplyst en vares lagerplaceringer med visning af varedata, samlet og disponibelt antal.

VAREDIMENSIONER

Tilføj eller vedligehold enhedskoder med angivelse af antal pr. enhed, mål og vægt af en vare.

VAREREFERENCE

Associér eller tilføj en stregkode til en eksisterende vare.

ERSTATNINGSVARE

Scan en varestregkode og få oplyst eventuelle erstatningsvarer.

UDSKRIV LABEL

Udskriv labels fra den mobile enhed.

* kræver printerlicens

FORSENDELSE

Udfør forsendelse af dine varer fra den mobile enhed. 

VEDHÆFT BILLEDE

Benyt kameraet i din mobile enhed til at vedhæfte billeder i arbejdsprocessen eller oprette produktbilleder.

PRODUKTION

Registrér forbrug, afgang og tid på frigivne produktionsordrer.

MONTAGE

Registrér forbrug og afgang på montageordrer.

PAK & SEND

Afslut pakning og forsendelse direkte fra den mobile enhed.